Last update: 05-09-2017.

ActiviteitenFoto's winnaars Kampioenschapclubmatch 2017

BOB Aminiafu’s Hishima Henorr eig. De heer Salm
BOS Casa Nova Cura Pollux Ayoola eig. mevrouw Gravendeel-Baars


Coursing Lelystad

Coursing Lelystad

Coursing Lelystad (Zo) 24-09-2017Mededelingen


Advertenties op marktplaats.

Op Marktplaats wordt regelmatig geadverteerd door fokkers die beweren lid te zijn van de RRCN of te fokken volgens de richtlijnen en/of gezondheidseisen van de RRCN. Vaak is dit is niet juist! Fokken volgens de richtlijnen van de RRCN kan alleen door leden van de RRCN omdat alleen deze leden recht hebben op de nestinventarisatie. Nestinventarisatie houdt in dat alle pups van bij de RRCN aangesloten fokkers door twee afgevaardigden van de club worden gecontroleerd op algehele gezondheid, welzijn en rasspecifieke zaken als bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Dermoïd Sinus. Dit wordt gedaan op een leeftijd van zes á zeven weken nadat de pups gecheckt en gechipt zijn door de Raad van Beheer. De inventarisatiepapieren kunt u bij de fokker opvragen, iedere pup heeft een eigen formulier.

De pups welke op onze website door de fokkers aangeboden worden zijn gefokt uit ouders welke voldoen aan de gezondheids-, gedrags- en welzijnseisen van ons fokreglement (www.rrcn.nl/VFR/vfr.php). Daarnaast beveelt de RRCN haar fokkers zeer dringend aan de pups te verkopen in combinatie met een deugdelijk koopcontract waarin de onderlinge afspraken tussen fokker en koper duidelijk worden vastgelegd. Dit dient even vanzelfsprekend te zijn als het geven van uitgebreide informatie en levenslange ondersteuning aan de koper.

Onder het kopje ‘Fokken’ vindt u onze fokkerslijst, hierop staan alle bij de RRCN aangesloten fokkers vermeld. Incidenteel fokt een van onze leden een nest zonder zich als officieel fokker te registeren – ook deze pups dienen te voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Wilt u zeker weten of u met een RRCN lid te maken heeft? Neem dan contact met ons op via de ledenadministratie

De RRCN spant zich op verschillende manieren in om haar leden op een verantwoorde manier te laten fokken en zowel haar fokkers als pupkopers bij te staan met informatie en advies.

Nieuws van de redactie!

Helaas hebben Jacha Rootlieb, Suzanne Najjar en Miriam Eijgenstein besloten hun werkzaamheden voor de redactie van ons clubblad neer te leggen. Natuurlijk willen we ze hartelijk bedanken voor hun inzet en het mooie clubblad wat ze de afgelopen tijd hebben gemaakt.

Gelukkig hebben we Elise Jansen, Crista van Toor, Heleen Heijmans en Christien van Rennes bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de een nieuwe redactie.

Mocht u leuke verhalen hebben voor het clubblad of een goed idee, dan kunt u dit aan de redactie laten weten door een mail te sturen naar redactie@rrcn.nl


Informatie mbt Juvenile Myoclonic Epilepsy

Het bestuur is zich er van bewust dat er binnen de ridgebackwereld ernstige onrust is ontstaan naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van MEP. Het bestuur van de RRCN zal op korte termijn een goed gefundeerd artikel op de website en facebook pagina plaatsen.

Bij interesse kunt u zich aanmelden voor de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/1002236773191930/?fref=ts waar gesproken wordt over MEP.
(Deze facebook groep staat niet in verband met de RRCN).


Foto's NKD 2015

Foto's NKD 2015 gemaakt door Edward, Kees en Simon Zie hier


Clubwinkel

In de clubwinkel zijn een aantal nieuwe artikelen


Raadar

Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

Archief Raadar edities


RRIN

Op dit moment zoeken er twee R.R. een nieuw thuis
16-08-2017


Opgericht 15 september 1979.

Lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De vereniging stelt zich ten doel fokkers en liefhebbers van Rhodesian Ridgebacks nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen.


Voor veranderingen of opmerkingen m.b.t. de site e-mail Frits Troost

Blijf op de hoogte van de laatste veranderingen via onze RSS feed
  


Disclaimer